UNIVERZAL PP

SKRACENI IZVOD IZ REFERENC LISTE

 
  

                                      

 Red.br.
       NAZIV FIRME
  MESTO
                OBAVLJENI POSAO
    1.
PETROHEMIJA ELEKTROLIZA
  Pančevo
- Gumiranje dehlorinatora na licu mesta - Sanacija i gumiranje resetki letvi i gl.ćelija - Sanacija gumirane procesne opreme - Remont
    2.
U.S.STEEL SERBIA HLADNA VALJAONICA
  Smederevo
- Gumiranje rezervoara za HCl V-50 m3 - Sanacija kade i poklopaca 1 + 6 kom. - Sanacija kabine za peskarenje - Sanacija rezervoara za HCl  V-50 m3
    3.
MSK KIKINDA FABRIKA SIRĆETNE KISELINE
  Kikinda
- Sanac. i delim. gumir. rez. za HCl–V=50 m3 kom. 2 - Kompletno gumir. rez. za HCl V= 50 m3  - Gumiranje posuda 52.R.01.A i 52.R.01.B i cevovoda L-04
    4.
KRUIK OMO GALVANIZACIJA
  Valjevo
- Gumiranje kada za niklovanje kom. 20 - Sanacija oštećenih kada kom. 160 - Oblaganje izotektom kada za hromiranje - Pregled i sanacija kade za H2SO4
    5.
DIJAMANT FABRIKA JESTIVOG ULJA
  Zrenjanin
- Sanacija sa zamenom dela placa i stucni rez. za HCl V=60 m3 - Izrada i gumiranje cevovoda za HCl
    6.
ZORKA - MINERALNA             UBRIVA
  abac
- Sanacija gumirane proc. opreme dekantera, skrubera, uparivača - Sanacija vagonskih cisterni za amonijak kom. 6
    7.
SELK ŠEĆERANA I LIMUNSKE KISEL.
  Cuprija
  - Sanacija gumiranih povrsina skrubera i filtera u HPV
    8.
  SECERANA FABRIKA SECERA
  Zabalj
- Sanacija gumirane obloge rezervoara za HCl V=10 m3 kom. 1 - Sanacija gumirane obloge rezervoara za NaOH kom..2 - Sanacija gumirane obloge rezervoara za HCl - Peskarenje, gumiranje i AKZ osn. epoksi premazom cevovoda
    9.
  INSTITUT MIHAILO PUPIN
  Beograd
- Peskarenje i gumiranje meraca protoka od ø 50 do ø 500 mm. - Peskarenje i gumiranje merača protoka ø 500 x ø 1500
   10.
  BIRAC - ZVORNIK
Republika Srpska
- Gumiranje rezervoara za HCl V= 40 m³ - Sanacija rezervoara za HCl V= 40 m³ - Gumiranje cevnih elemenata
   11.
  INCEL  BANJA LUKA
Republika Srpska
  - Sanacija gumirane procesne opreme u elektrolizi hlora
   12.
  VISKOZA  CEL VLAKNO
  Loznica
- Gumiranje uparivaca linije od 1 do 5 - Gumiranje dvostepenog uparivaca - Sanacija gumirane procesne opreme
   13.
U.S.STEEL SERBIA ZELEZNICKI TRANSPORT
  Smederevo
  - Sanacija vagonskih cisterni za HCl kom.3
   14.
  U.S.STEEL SERBIA
  Šabac
- Homogeno poolovljavanje kada za tvrdo hromiranje kom. 4 - Izrada i gumiranje cevi i cevnih elemenata - Izrada gumeno-tehničke robe
   15. U.S.STEEL SERBIA HIDROENERGETIKA   Smederevo - Gumiranje skladišnih rezervoara za HCl V=50 m3 kom. 2 - Izrada poliesterskih elipsastih propelera
   16.   RAFINERIJA ULJA MODRICA Republika Srpska - Sanacija skladi{nog rezervoara za HCl, anjonskih i katjonskih    filtera - Izrada i gumiranje cevnih elemenata - Izrada i gumiranje delova filtera – danaca  kom. 2
   17.   TE - UGLJEVIK Republika Srpska - Gumiranje posuda BOA filtera, sanacija postrojenja u HPV-u - Izrada i gumiranje cevovoda - Izrada gumeno-tehničke robe
   18. RAFINERIJA NAFTE SRPSKI BROD Republika Srpska - Sanacija rezervoara za HCl i filtera u HPV-u - Izrada i gumiranje cevnih elemenata
   19.   TE MORAVA   Svilajnac - Gumiranje cevi i cevnih elemenata - Izrada gumeno-armiranih membrana - Izrada radnog kola pumpe - Izrada i isporuka gumenih le`ajeva MGI-130 ø160/ø130x270 mm.
   20.   MATROZ   Sremska Mitrovica - Skidanje stare gume sa tornja m2-100 - Gumiranje i izrada delova pumpi - Izrada gumeno-tehni~ke robe - Pregled verikalnog rezervoara za HCl f 300x1075mm
   21.   TE KOLUBARA   Veliki Crnjeni - Gumiranje skladisnog rezervoara za ferihlorid V= 60 m3 - Gumiranje cevnih elemenata
   22.   TE - TO  ZRENJANIN   Zrenjanin - Sanacija sklad. rezer. za HCl i auto cisterni za HCl - Gumiranje kiselinskih pumpi, cevovoda - Sanacija progorelog plašta auto-cisterne za prevoz 33%HCL - Gumiranje cevi i konusa - Isporuka membrana za membranske ventile - Sanacija gum. povrsine mesaonog filtera - Gumiranje rezervoara V=70m3 kom.2
   23.   SLOBODA NAMENSKA   Cacak   - Gumiranje kade za niklovanje
   24.   GALENIKA   Zemun - Gumiranje i obrada rolni za transporter - Skidanje stare gume, ugradnja nove štucne i gum. posude    f 900x1500mm
   25.   SODA - SO   Tuzla   - Sanacija gumirane opreme
   26.   MIP R[V   Cuprija   - Sanacija vagonskih cisterni kom. 6 ( za IHP Prahovo )
   27.   NIS RAFINERIJA NAFTE   Novi Sad - Gumiranje skladišnih rez. za NaOH i HCl kom. 2 V=50 m3 - Gumiranje plašta sklad. rezervoara za 45% NaOH V-28m - Gumiranje plašta rezervoara za NaOH – MR0212 kom.2 - Gumiranje rezervoara 2700 x 8520 mm. kom. 3 - Gumiranje cevovoda
   28.   TE KOSTOLAC B   Drmno - Gumiranje skladišnog rezervoara za HCl kom. 3 i za NaOH kom.1 - Sanacija rezervoara za NaOH i HCl, i mešanog filtera - Izrada i gumiranje cevovoda, izrada ejektorske pumpe - Gumiranje filtera kom.1
   29.     Zrenjanin     - Dorada auto-cisterne - Gumiranje auto-cisterne za prevoz 15% HCl, 15%HCOOH,   10% CH3OH, 5%/NH4/HF2 i 5% HCHO i AKZ spolja.
   30. TE OBRENOVAC   Obrenovac - Sanacija mesaonog i katjonskog izmenjivača blok I HPK - Reparacija kiselinskih pumpi kom. 5 - Izrada prihvatnih kada kondezata u HPK bl. III - Sanacija gumiranih skladišnih rezervoara za NaOH - Linija IV i VI izmnenjivači, sanacija u HPV-u - Sudovi za eksternu regeneraciju bloka III,IV i V - Pregled gum. obloge resetki u izmenjivačima - Gumiranje cevnih elemenata za HCl - Sanacija gumene obloge filtera za masu - Pregled i popravka gumiranog filtera (vertikalnog) PV640 HPV -Izrada i isporuka domernih komada -Sanacija cevi i cevnih elemenata,ventila u skladištu HCl-a,HPV
   31. HIP PETROHEMIJA-AZOTARA   Pancevo - Gumiranje kucista membranskih ventila - Sanacija gumiranog katjonskog filtera - Izrada i isporuka zaptivača - Gumiranje i mas. obrada pečurki vakom ventila od 10”, 12”, 18” - Sanacija, dogradnja, probno pasovanje-monta`a, peskarenje i    gumiranje gazcćih povrsina i AKZ negazećih povrsina - Konstrukcije podesta autocisterne za prevoz HIP-a, HCl, NaOH
   32. TE KOSTOLAC   Kostolac - Sanacija metalnog dela plasta i gumiranje ostecenih unutrasnjih    povrsina rezervoara za HCl - Sanacija jonoizmenjivača - Gumiranje anjonskog filtera ø 300x4800 - Gumiranje rezervoara za 33% HCl - Sanacija gumiranog filtera -Isporuka gumenotehnicke robe
   33. TE-TO   Novi Sad - Gumiranje cevnih elemenata - Gumiranje dva reducira - Sanacija rezervoara 33% HCl V=55m³ i kolektora - Isporuka gumenih dzepova - Isporuka polipropilenske cevi - kompletiranje cevovoda demi    vode - Gumiranje rezervoara V=100m3 kom.1 - Gumiranje rezervoara V=55 m3 kom.1
   34. MIN-INZENJERING   Ni   -Skidanje stare gume i ponovno gumiranje cevovoda
   35. SKROBARA "JABUKA" Panevo -Gumiranje dozirne posude R-1640 kom.2 -Gumiranje sve}astog filtera kom.1 -Gumiranje posuda kom.2
  36. KOPOVI UB UB -Gumiranje konusa,točkova razmuljivača i ciklona -Gumiranje i balansiranje rotora ventilatora kom.2
  37. KIRKA SURI Beograd -Gumiranje filtera kom.3 -Sanacija transportnih traka
  38. TE-TO SREMSKA MITROVICA S.Mitrovica -Gumiranje rezervoara za HCl i NaOH V=5m3 kom.2
  39. KAOLIN Valjevo -Gumiranje resetkastih bubnjeva razmuljivaca kom 2  
 40. REMING Novi Sad -Gumiranje tankova za HCl i H2SO4 kom.2 -Gumiranje filtera za HPV kom.8
  41. MILANOVIC INZENJERING Cerovac   -Gumiranje katjonskog izmenjivaca kom.1
   42.. TE GACKO Republika Srpska - Gumiranje rezervoara za amonijak - Izrada i gumiranje cevnih elemenata - Izrada gumeno-tehničke robe, membrana i dr.  
   43. LURGI LENTJES SERVICE   Obrenovac - Remont HPK III Blok TENT Obrenovac: Gumiranje 230 m2    cevovoda NO-65÷NO-500, kao zastita sistemom boja istog     (filteri i prateci cevovod). Izrada i ugradnja 500 kom. zaptivaca    NO-65÷NO-500; demontaza i montaza istog, prihvatne kade    kondezata, zaptivaca.
   44.. TE PLJEVLJA   Pljevlja - Pregled i sanacija skladisnog rezervoara za 33% HCl, 40% FeCL3,    40% NaOH - Sanacija skladisnog rezervoara za FeCl3 - Gumiranje rezervoara hemikalija kom.3. 167m2
   45. ALSTOM POWER SERVICE   Francuska - Remont rucnih i pneumatskih, membranskih i leptirastih ventila - Isporuka gum. membrana tip: Saunders za vodonik i  kiselinu - Isporuka membrana sa metalnim uloskom NO-10÷NO-100
   46. UTVA -VOZILA   Pancevo - Gumiranje rezervoara - Gumiranje auto-cisterne za prevoz 15% HCl, 15%HCOOH,   10% CH3OH, 5%/NH4/HF2 i 5% HCHO i AKZ spolja. - Gumiranje unutras. povrsina auto-cisterne sa pripad.cevovodom    i spremicima za 34% HCl i 40% HCiO - Sanacija autocisterne  za Makedoniju
   47. SUBOTICKA-TOPLANA   Subotica - Indukcioni pregled na 24 KV i sanacija rezervoara za HCl i   odmerne posude. - Pregled i sanacija gumirane cisterne i odmerne posude za    33% HCl i odmerne posude za lu`inu - Sanacija cisterni za kiselinu V=25 m3 + V=1m3
   48. JP RB KOLUBARA-PRERADA   Vreoci - Sanacija bazena otpadnih voda i plasti~nih elemenata       cevovoda - Isporuka i zamena armature od PE - Pregled i popravka gumirane opreme, posude,izmenjivaci itd.. - Gumiranje rezervoara za 40% NaOH - Sanacija rezervoara za HCl - Gumiranje kucista membranskih ventila - Isporuka gumeno arminarnih memebrana - Gumiranje lukova 90³ - Sanacija gumiranih povrsina mesanog, anionskog i kantronskog      filtera - Izrada i gumiranje skladisnog rezervoara za HCL V=30m³ - Gumiranje T-komada, kolena i poklopaca - Isporuka gumenih kliznih lezajeva u celicnoj cauri    L=150,L=75mm
   49. INDO-ZINC SMELTERS   Sabac - Gumiranje kucista membranskih ventila - Izada gumeno-armiranih membrana - Remont, dorada i gumiranje pneumatskih i membranskih ventila
   50. ZASTAVA- ENERGETIKA   Kragujevac - Gumiranje rezervoara za HCl V=30 m³ kom. 1 - Isporuka kiselinske pumpe, gumenih membrana za DOZER pumpu   tip DOZ. nkm za KRZV i isporuka pumpe DOZER nkm 30 KRHV - Isporuka gumeno armiranih membrana
   51. STAR-SECERANA   Nova Crnja - Defektaza i ispitivanje anjonskog, katjonskog i mesanog filtera - Pregled i sanacija posude za DEMI vodu - Gumiranje poklopca ø 500 mm - Izrada i isporuka gumiranih poklopaca ø 420 mm sa otvorom i    centralnim lezistem. - Isporuka gumiranog membranskog ventila NO-100 NP-10 - Isporuka gumeno armiranih membrana NO-100 NP-10
   52.   U.S.STEEL SERBIA     Sabac - Isporuka gumeno tehnicke robe: zaptivaci, valcici, odbojnici,     dihtunzi za valjke - Homogeno poolovljavanje kade - Sanacija–homog. poolovlj. kade 8% antimom. olovom ≠ 4-5 mm - Gumiranje kade dimenzije 2050 x 660 x 1000 mm - Sanacija gumirane kade - Gumiranje celicnih nogica postolja pumpi - Izrada i isporuka gumeno-armir. memebrana f230 mm - Izrada i isporuka metalnih kuka za va|enje akoda - israda i isporuka metalnih kuka za povlacenje - israda i isporuka poklopaca cink kade - Gumiranje sedla kotura kolica za prihvat i kolica kotura - Gumiranje tocka viljuskara nosivosti 3 t - Izrada celicnih prstenova i gumiranje tockova viljuskara CLARC-4t
 53. ASVALTNA BAZA Duvaniste -Gumiranje valjaka -Isporuka i sanacije transportnih traka -Gumenotehnicka roba
 54. MINPROJEKT Nis -Gumiranje skladisnih rezervoara za HCl V=50m3 kom.1 -Gumiranje cevovoda
 55. MIP PROCESNA OPREMA Cuprija -Gumiranje prenosnih kontejnera V=4.6m3 kom.2
 56. KRUSIK FMO Valjevo -Gumiranje cevovoda -Isporuka gumenotehni~ke robe
 57. Fabrika vijaka GRADAC Valjevo -Izrada i gumiranje galvanske kade kom.1
 58. MILAN BLAGOJEVIC Smederevo -Gumiranje galvanskih kada kom.4
 59. SLOBODAMETAL Obrenovac - Gumiranje i mas. obrada valjka ø 180 x 450 mm - Gumiranje i AKZ cevovoda tehnoloskog tunela i  isporuka setova    zaptivaca za TENT-Obrenovac GPO-HPV ø 65÷ ø 300  m²- 330 - Izrada i isporuka zaptivaca
60. MICON AB Sweden(vedska) -Gumiranje celicnih konstrukcija- tankova za rudnik
61. ELIXIR Prahovo -Gumiranje vagonskih cisterni za kiseline
62. TPK OROMETAL Oroslavje/Hrvatska -Gumiranje rezervoara za HCL
63. TEHNIKA KB Beograd -Gumiranje rezervoara za NaOH kom.2
64. MONTING ENERGETIKA Pristina/Kosovo -Gumiranje anjonskih i katjonskih filtera za potrebe TE Obilic
65. DIJAMANT Zrenjanin -Izrada I gumiranje rezervoara za 33% HCl
66. PANONSKE TE-TO DOO ogranak Sremska Mitrovica -Demontaza,izrada,gumiranje,AKZ,montaza sa vodenom probom cevovoda za potrebe HPV-a
67. BIPAS SISTEM d.o.o. Sarajevo -Izrada,gumiranje,akz  spoljasnjih povrsina membranskih ventila,nepovratnih ventila i  pratecih membrane