UNIVERZAL PP

GUMIRANA AUTO-CISTERNA ZA TRANSPORT AGRESIVNIH TEČNOSTI

UPOTREBA:

Za transport agresivnih tečnosti u hemijskoj i srodnim industrijama.

  
 MATERIJAL I IZRADA:

Površine koje dolaze u dodir sa agresivnom tečnošću zaštićene su odgovarajućom oblogom debljine 3-4 mm ili odgovarajućim premazima.
Spolja vagonska cisterna je zaštićen 2x osnovnim premazom nakon peskarenja.

  
KOD NARUDŽBE NAVESTI:

- Tip i zapreminu auto-cisterne
- Skica sa unetim merama (prečnik, dužina, raspored pregrada i priključaka)
- Podatke o tečnosti koja se skladišti: naziv, formulu, hemijski sastav, max. temperatura.


KOD ISPORUKE GUMIRANIH REZERVOARA DOSTAVLJAMO:
- Atest za ugrađeni materijal i uverenje o izvršenom hidro-testu.