UNIVERZAL PP

GUMIRANjE, AKZ I IZRADA CEVNH ELEMENATA

UPOTREBA:
Za transport agresivnih fluida u hemijskoj i srodnim industrijama.

  

MATERIJAL I IZRADA:
Izrađeni su od čeličnih bešavnih cevi kvaliteta Č.1212 JUS M.B5.221; prirubnice su od materijala Č.0361 izrađene po JUS M.B6.181 ili drugim standardima po želji kupca. Izvedeni su zavarivanjem. Unutrašnje površine koje dolaze u dodir sa agresivnim fluidom zaštićene su gumenom oblogom debljine 3 -4 mm. Sa spoljne strane posle peskarenja zaštićeni su 2x osnovnim premazom.

 

KOD NARUDŽBE NAVESTI:
- Nazivni otvor NO za cevni element
- Standard NO i NP za prirubnice
- Podatke o protočnom fluidu: naziv, formulu, hemijski sastav, max. temperaturu, sadržaj čvrste faze

NAČIN IZRADE PRIRUBNICA:

NAPOMENA:
Unutrašnja površina cevi mora biti obrađena u skldu sa normama VDI-2532 tj. mesta sastava cevi moraju biti zavarena i sa unutrašnje strane a varovi moraju biti obrušeni, takoće promer cevi mora biti kontinualan - sužavanja nisu dozvoljena.