UNIVERZAL PP

GUMENI ZAPTIVAČI NAZIVNI PRITISCI NP-6,10,16,25,40

UPOTREBA:

Za zaptivanje cevnih zatvarača i prirubnica za sve vrste fluida.

  
 MATERIJAL I IZRADA:

Meka guma tvrdoće 60 sch"A" otporna na protočni fluid.
Izrada obuhvata građevinske mere prema DIN - 2690

  
KOD NARUDŽBE NAVESTI:

Kod porudžbine navest:
- hemijski sastav sa procentualnim učešćem pojedinih komponenata
- radnu temperaturu
Debljina se izradjuje od 3 do 5 mm. zavisno od NO, a poželji naručioca mogu se raditi i druge debljine.
Dimenzije zaptivača odgovaraju din-2690.