UNIVERZAL PP

GUMIRANI VALJCI I TOČKOVI

UPOTREBA:

Koriste se u hemiskoj,papirnoj,tekstilnoj i drugim industrijama

  
MATERIJAL I NAČIN ZAŠTITE:

Površine se presvlače odgovarajućom kiselootpornom gumom određene debljine iza
čega sledi mašinska obrada.

 

  

KOD NARUDŽBE NAVESTI:

- Skicu sa merama
- Podatke o agresivnim fluidima
- Maksimalnu temperaturu.