UNIVERZAL PP

GUMENOTEHNIČKA ROBA

UPOTREBA:

- Koristi se praktično u svim industrijama

  
 MATERIJAL I IZRADA:

Proizvodi se od kiselootporne i mehanički otporne-habajuće gume u presama i alatima.

 

  
KOD NARUDŽBE NAVESTI:

- Podatke o agresivnim fluidima.
- Maksimalnu radnu temperaturu.
- Posedovanje odgovarajućeg alata.