UNIVERZAL PP

GUMIRAN ROTOR I KUĆIŠTE VENTILATORA

MATERIJAL I NAČIN ZAŠTITE

Površine koje dolaze u dodir sa agresivnim fluidom zaštićene su odgovarajućom
oblogom od gume debljine 3-4 mm.

KOD NARUDŽBE NAVESTI:

- Skicu sa unetim merama
- Podatke o fluidu koji se nalazi u neposrednoj sredini.
- Maksimalne temperature.