UNIVERZAL PP

GUMIRANI MEMBRANSKI VENTILI SA PRIRUBNICAMA

UPOTREBA:

Za agresivne fluide u kojima nema cvrste faze, koja bi mogla dovesti do oštecenja obloge i membrane.

   
MATERIJAL I IZRADA:

Telo ventila SL-22. mehanizam C.0545 i GBz 10:

Guma: prema nameni, zavisno od fluida,

Spoljna zaštita:

kompletan epoksi sistem premaza: Feropoks, Plastolit HB i kao završni premaz epoksi emajl.

Ventil je konstrukciono poboljšan u pogledu zaptivanja i položaja membrane.

Ugradbene mere su prilagodene JUS-u M.C5.111, a odstupanja

JUS-u M.C5.010, prirubnice JUS-8 M.B5.181.

   
KOD NARUDŽBE NAVESTI:

NO i NP, protocni fluid, hemijski sastav, radnu temperaturu i pH